Hidde de Haan

Multimedia en interactie-ontwerp specialist. Hier worden verschillende opdrachten
voor het vak multimedia en interactieontwerp op gezet.